The next step in watermanagement

Rick Stroomer 02-03-2023
0 reacties

Voor boeren, water- en natuurbeheerders heeft Fixeau een platform ingericht genaamd Fixeau View. Fixeau View geeft beter inzicht in het functioneren van water- en bodemsystemen en daarmee het juiste advies voor boer en waterschap.

Projectleider

Jouke Velstra

Projectteam

Jouke Velstra

Organisatie(s)

Hollands Noorderkwartier

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Biodiversiteit
Waterveiligheid

Technologie

IoT / sensoren

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Lopend

Fixeau is een innovatief bedrijf dat zich richt op het optimaliseren van de opbrengst van landbouwgrond door middel van goed watermanagement. Het bedrijf heeft hiervoor een platform ontwikkeld genaamd Fixeau View, dat boeren, water- en natuurbeheerders inzicht biedt in het functioneren van water- en bodemsystemen. Door het gebruik van Fixeau View kunnen boeren en waterschappen beter inzicht krijgen in de water- en bodemkwaliteit en op basis daarvan het juiste advies krijgen voor hun specifieke situatie.

Een bijzonder kenmerk van Fixeau View is het gebruik van het crowdsourcing-principe bij de dataverzameling. Door meer meetpunten en metingen te verzamelen, kunnen de data nauwkeuriger worden geanalyseerd en kunnen er betere adviezen worden gegeven. De meetinstrumenten zijn bovendien zeer gebruiksvriendelijk en kunnen gemakkelijk worden gebruikt via een smartphone, tablet of pc. De verzamelde data worden direct vertaald in real-time adviezen die zijn afgestemd op de specifieke wensen van de doelgroep.

Fixeau heeft ook steun gekregen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), dat een fonds heeft opgezet om innovatieve ideeën te ondersteunen die bijdragen aan de verduurzaming van de regio. Met behulp van dit fonds heeft Fixeau haar diensten verder kunnen ontwikkelen en uitbreiden, waardoor zij nog beter in staat zijn om bij te dragen aan een duurzame en productieve landbouwsector.

Kortom, Fixeau is een bedrijf dat zich richt op het verbeteren van de water- en bodemkwaliteit om zo de opbrengst van landbouwgrond te optimaliseren. Door het gebruik van Fixeau View en het crowdsourcing-principe wordt er real-time data verzameld en worden er op maat gemaakte adviezen gegeven aan de doelgroep. Dankzij de steun van HHNK heeft Fixeau haar diensten verder kunnen ontwikkelen en uitbreiden, waardoor zij nog beter in staat zijn om bij te dragen aan een duurzame en productieve landbouwsector.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen