Comysect - Maaisel voor insectenkweek

Ida Sanders 28-02-2023
0 reacties

In het project onderzoekt een consortium van partijen of reststromen, zoals maaisel van de waterschappen, kan worden toegepast als grondstof voor de kweek van insecten.

Projectleider

Jos van der Stappen

Projectteam

Annelies Balkema, Ferdinand Kiestra, Michelle Talsma

Externe partners

WUR, Insect engineers, Ynsect, Protix, CNC Grondstoffen, Staatsbosbeheer, AEM

Organisatie(s)

Aa en Maas
De Dommel
STOWA

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Circulaire economie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

De urgentie om over te stappen op kringlooplandbouw neemt snel toe.Zowel het benutten van reststromen als insecten maken deel uit van de plannen en ambities van het ministerie van LNV. Dit project beoogt bij te dragen aan de praktische toepassing van relatief low-tech oplossingen voor hoogvolume biomassa in een groeiende insectensector. Het doel is om waarde toe te voegen langs de nieuwe productieketen, terwijl de voedsel- en voederveiligheid wordt gecontroleerd en om een duurzame bijdrage te leveren aan de Nederlandse circulaire economie.

Het doel van het project is het ontwikkelen van veilige en voedzame substraten voor insectenkweek uit laagwaardige organische reststromen door gebruik te maken van compostering, fermentatie en mycoremediatie. We willen veilige en voedzame substraten uit biologische biomassa realiseren door voort te bouwen op de huidige kennis en technologie voor schone substraatproductie uit de champignonteelt.

Het project zal gebruik maken van de auto-pasteurisatie-eigenschappen van compostering en de unieke eigenschappen van schimmels om gevaarlijke stoffen biologisch af te breken en/of op te nemen (mycoremediatie). We gaan onderzoek doen bij meerdere reststromen en mogelijke combinaties van deze reststromen. Dit zal resulteren in het verminderen, elimineren en beheersen van voedsel- en voederveiligheidsrisico's, evenals zorgen voor een optimale insectengroei bij de productie van insectenproducten voor voedsel en/of voer.

De waterschappen leveren voor dit project restromen aan zoals slootmaaisel, waternavel en Japanse duizendknoop.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen