Augmented Reality in Assetbeheer

Dennis van den Berg 14-09-2022
0 reacties

Het experiment Augumented Reality (AR) is een interactieve app waarin we de realiteit nabootsen. In de app laat onze collega, monteur Cees, jou zien hoe zijn werk in een gemaal eruitziet. 

Projectleider

Dennis van den Berg

Projectteam

Fedor Buckers, Sandra Borst, Sofie de Rechteren van Hemert

Externe partners

Croonwolter&dros (www.croonwolterendros.nl} In10 (www.in10.nl.nl)

Organisatie(s)

Delfland

Thema

Digitale transformatie
Sociale innovatie

Technologie

Augmented reality

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Afgerond

 

Introductie

Je staat bij een gemaal en denkt wat was ook alweer de capaciteit? Je loopt naar binnen ziet de schakelkast en vraagt je af waar vind ik ook alweer de laatste tekening? Hoe mooi zou het zijn dat je dan je telefoon pakt, de camera aanzet, op het gemaal richt en je krijgt de gegevens van het gemaal. Je bent binnen richt je camera op de schakelkast en krijgt een lijstje met relevante tekeningen. Of met een tablet of een bril.

Het experiment Augumented Reality (AR) is een interactieve app waarin we de realiteit nabootsen. In de app laat onze collega, monteur Cees, jou zien hoe zijn werk in een gemaal eruitziet. 

 

Probleem

Afdeling Onderhoud Technische Installaties (OTI) zorgt voor werkende en betrouwbare installaties. Regelmatig moet zij storingen verhelpen door vervuiling, vaak van de bewoners zelf. Het doorspoelen van vochtig toiletpapier en babydoekjes veroorzaken een verstopping. Via de controlekamer komt er een melding binnen, waarna de monteur het betreffende gemaal in moet om die vervuiling eruit te halen. Bewoners zijn zich niet bewust van de gevolgen. 

 

Doel
1) Verkennen of AR kan worden ingezet om Delfland collega’s inzicht te geven in monteur werkzaamheden zoals incidenten verhelpen, reparaties en onderhoudswerkzaamheden. Met als doel silo’s doorbreken, meer inzicht en samenwerking.

2) Verkennen of AR potentie heeft als communicatiemiddel en/of hulpmiddel bij uitvoer van de werkzaamheden van de monteur. Zoals incidenten analyseren, reparaties doen, samenwerken en onderhoudswerkzaamheden. 

 Stand van zaken 
Het experiment is afgerond en de volgende conclusies zijn naar boven gekomen:

1) Het is belangrijk om silo's te doorbreken in de organisatie, daar kan een AR-tool over het werk van de monteurs aan bijdragen;

2) Het is belangrijk om bewoners mee te nemen in wat Delfland doet en welke rol zij hierin zelf kunnen spelen;

3) AR kan effectief gebruik worden voor het inzicht geven in de werkzaamheden van de monteurs, maar richting interne collega's is de toegevoegde waarde niet groot;

4) Toekomstige potentie van AR als hulpmiddel tijdens het doen van werkzaamheden wordt zeker gezien, maar dan moet de gegevensbeheer op orde zijn. Wanneer een nieuw object gebouwd gaat worden waarbij gegevensbeheer op orde is kan AR in overweging meegenomen worden als hulpmiddel voor onderhoudswerkzaamheden. 

Potentiële impact 
Het potentieel van AR dient verder onderzocht te worden, maar te denken valt aan het inzetten van AR bij:

- Communicatie naar bewoners
- Gedragsbeïnvloeding voor klimaatadaptatie
- Planvorming en burgerparticipatie bij beleidskeuzes 

Projectupdate september 2022

Digitale transformatie bij Hoogheemraadschap Delfland: een serie interviews langs onze experimenten  

Augmented Reality (AR): een digitaal kijkje in het riool vanaf je smartphone 

Grote kans dat je er weleens langs hebt gefietst, een rioolgemaal. Weet jij wat zich hierbinnen precies afspeelt? Onze collega’s van de afdeling Onderhoud Technische Installaties (OTI) zorgen voor werkende en betrouwbare installaties. Regelmatig moet zij storingen verhelpen door vervuiling, vaak van de bewoners zelf. Binnenkort kan je via een app op je telefoon precies zien en horen wat zich onder de grond afspeelt, met uitleg van een van onze monteurs. Product owner Dennis van den Berg en adviseur Maintenance Technologie Willem Goedknegt, betrokken bij deze casus, vertellen je hier meer over.   

Vanuit het programma Digitale Transformatie was in eerste instantie het idee om Augmented Reality als middel in te zetten voor de monteur zelf, met een Virtual Reality (VR) bril. Willem legt uit waarom zij daar geen voorstander van waren. “Dit zijn mannen die met hun handen werken. Met een computer werken doen ze niet graag, om ze dan met een VR-bril te laten werken is best een uitdaging. Maar de techniek vonden wij wel interessant. Wat als we het nou anders insteken? Op zo’n manier dat het de monteur wel iets oplevert. Wie weet, misschien gaat hij uiteindelijk toch met zo’n bril het veld in, maar laten we daar niet mee starten.” 

App downloaden 
Een aangepast idee was geboren. Het plan om met een VR-bril te werken werd ingeruild voor een app: Augmented Reality (AR). Om uit te leggen wat dit is, noemt Dennis het Colosseum in Rome als voorbeeld. “Als ik door het Colosseum loop met een VR-bril krijg ik extra informatie te zien, bepaalde details, geschiedenisfeiten. Het is een combinatie van de echte wereld en de virtuele wereld. Dat doen we straks ook met een rioolgemaal, maar dan via een app. Je loopt of fietst als bewoner door het gebied van Delfland. Je ziet een installatie van ons staan, in dit geval een rioolgemaal en daar hangt een bordje op met een QR-code. Dan kan je een app op je telefoon downloaden die je als het ware meeneemt onder de grond. Je krijgt een virtueel kijkje in dat gemaal. Een van onze monteurs, Cees, neemt je in de app mee in een rondleiding.” 

Toiletpapier en babydoekjes 
Normaalgesproken kun je als bewoner nooit een kijkje nemen in een riool. Het is meteen een ideaal voorlichtingsmiddel, legt Dennis uit. “De monteur vertelt welke invloed jij als bewoner hebt. Er treedt namelijk regelmatig vervuiling op. Het doorspoelen van vochtig toiletpapier en babydoekjes veroorzaken een verstopping. Via de controlekamer komt er een melding binnen, waarna de monteur het betreffende gemaal in moet om die vervuiling eruit te halen. Bewoners zijn zich niet bewust van de gevolgen. Als ze het persoonlijke verhaal van de monteur horen, dan komt dat aan. Wat doet die monteur precies binnen Delfland? En waarom is dat voor mij als bewoner belangrijk? Met AR gaat de bewoner echt het riool in. Niet met een bril op, maar met een app op een telefoon. Veel toegankelijker, gebruikersvriendelijk en goedkoper dan een VR-bril. Het is een virtueel laagje over de werkelijke wereld heen.” 

Momenteel wordt via de Agile Scrum methode dit plan verder uitgewerkt. Dennis: “Met een groep verkennen we de mogelijkheden en bepalen we een pad waar het heen kan gaan met dit experiment. Een van de uitkomsten is dus mogelijk communicatie richting bewoners.”  

Willem: “We starten eerst intern als een pilot. Collega’s kunnen de app hopelijk binnenkort gebruiken en uitproberen. Ik denk dat die bewoner best benieuwd is wat er gebeurt in zo’n installatie. Een keer per jaar valt er een brief op de mat, om je waterschapsbelasting te betalen. Wat wordt er nou gedaan met mijn belastinggeld? Dat kunnen we dan precies laten zien.” 

Gedrag veranderen 
De app is geen eenrichtingsverkeer, vertelt Dennis. “We willen in contact komen met de gebruiker. Er verschijnen ook vragen in de app: hoeveel vervuiling denk jij dat er wekelijks of maandelijks optreedt? Of wat denk jij dat de grootste oorzaak is van vervuiling? Een soort quiz. Aan de hand van wat mensen klikken, kan je bruikbare informatie ophalen. De bedoeling is dat via de app op een gegeven moment ook vragen gesteld kunnen worden.” Willem vult aan: “Zo kunnen we communiceren met de burgers. Uiteindelijk hopen we ook gedrag te veranderen.” 

Beide heren zijn enthousiast over de casus AR. Van den Berg: “In eerste instantie dacht ik: AR? Voor onze monteurs? Daar zijn we nog lang niet, maar nu we deze richting zijn opgegaan, wij meedenken en betrokken zijn bij de ontwikkeling van de app, ben ik heel enthousiast.” 

Waarde voor Delfland 
Het experiment biedt onze collega’s (en eventueel de inwoners van onze regio) niet alleen een nieuwe werkwijze of meer informatie, voor Delfland als organisatie is de casus ook van waarde. Het is namelijk belangrijk te blijven innoveren, want de wereld om ons heen verandert. Willen we over 100 jaar nog steeds bijdragen aan een groene, gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners, dan moeten we meegaan met de tijd of zelfs vooroplopen. Met het experiment Augmented Reality onderzoeken we nieuwe mogelijkheden om antwoord te geven op de vragen uit de toekomst.  

Heb je vragen over het experiment Augmented Reality? Neem dan contact op met Dennis (devandenberg@hhdelfland.nl) of Willem (wgoedknegt@hhdelfland.nl). Wil je meer weten over Digitale Transformatie bij Delfland? Neem dan contact op met Robin van den Assem (rvandenassem@hhdelfland.nl).

Update door: Sandra Borst

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen