Drijvend krooshek voor een veilig en robuust watersysteem

Mieke Gordijn 21-09-2022
0 reacties

Een slim alternatief voor krooshekken bij duikers in woonwijken. Zodat er geen onveilige situaties ontstaan en het risico op wateroverlast en schade beperkt is.

Projectleider

Fons Hermsen

Projectteam

Fons Hermsen, Luuk Postmes, Eric Schoenmakers en Marc Heijmans (oud-collega)

Externe partners

Gemeente Eindhoven en BBTS Technical Solutions (voorheen BB3D)

Organisatie(s)

De Dommel

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Waterveiligheid

Projectfase

Pilot

Status

Lopend

Krooshekken zijn oorspronkelijk bedoeld om bij een duiker of gemaal het drijvend materiaal zoals planten, eendenkroos, hout of zwerfvuil tegen te houden. Het vuil blijft voor het krooshek liggen en wordt door medewerkers van het waterschap regelmatig verwijderd.

Doordat de gemeente Eindhoven deze krooshekken voor een ander doel ging inzetten, namelijk voorkomen dat kinderen erin kruipen, werden er in de bebouwde kom ineens veel meer krooshekken geplaatst. Zo werden in een bepaald plan op een afstand van 1 km 28 krooshekken gepland. Dit betekent veel extra onderhoudswerk voor het waterschap en risico op waterschade bij verstopping.

Het waterschap en de gemeente gingen daarom op zoek naar een oplossing, zodat deze krooshekken niet verstopt raken, er geen risico op overstromingsschade, en geen extra onderhoud nodig is. Voor het ophalen van ideeën organiseerden ze de challenge: Zorgeloze-duikers-heb-jij-een-goed-alternatief-voor-een-krooshek

Als winnaar kwam BBTS (voorheen BB3D) uit de bus met een een mooi uitgewerkt technisch ontwerp voor een krooshek met drijvend vermogen. Daarnaast had deze organisatie het goede idee om een afwegingskader op te stellen voor het al dan niet plaatsen van een krooshek.

Drijvend krooshek
BBTS heeft een prototype uitgewerkt en in april 2022 op locatie geplaatst. Afhankelijk van de voorkeur kan dit als een holle of bolle variant worden geplaatst.

Inmiddels zijn de eerste testresultaten bekend en deze zijn positief! We hebben enige ervaring opgedaan en de drijvende krooshekken functioneren prima.

Afwegingskader
Onderdeel van de oplossing was ook het maken van een afwegingskader. Dit om te bepalen of het inderdaad nodig is om in de bebouwde kom een drijvend krooshek te plaatsen.

Ook dit afwegingskader functioneert goed. Het wordt door de gemeente Eindhoven bij alle nieuwe ontwikkelingen, nieuwe waterstructuren en nieuwbouwplannen toegepast. De gemeente bekijkt a.d.h.v. het afwegingskader of een drijvend krooshek nodig is en doet het waterschap een voorstel. Vervolgens gaan we hierover in gesprek. Fons Hermsen, de projectleider, geef aan dat deze samenwerking heel goed verloopt. De uitkomst van de afstemming is dat er op veel minder locaties drijvende krooshekken nodig blijken te zijn.

 

Afbeeldingen

Animatie Concept idee beweegbare duiker BBTS

Innovatie bij De Dommel: een drijvend kroosrek

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen