Rolapac Drijflaagverwijderaar - Duurzaam onderhoud van rioolgemalen

16-02-2022
0 reacties

Stedelijke gebieden krijgen steeds meer te maken met het ontstaan van drijflagen in rioolgemalen. Vuil wat niet in het riool thuishoort klontert aan elkaar tot een 'drijvende vetlaag' op het afvalwater. Denk hierbij aan haar, vochtige doekjes, vet, maandverband en condooms.

Projectleider

Ferry Spaans

Projectteam

Ferry Spaans

Externe partners

Rolapac {http://www.rolapac.nl/HOME/}; Delfluent Services {https://delfluent.nl/nl/}

Organisatie(s)

Delfland

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer

Thema

Asset management
Energietransitie

Technologie

Zuiveringstechnologie

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Afgerond

Stedelijke gebieden krijgen steeds meer te maken met het ontstaan van drijflagen in rioolgemalen. Vuil wat niet in het riool thuishoort klontert aan elkaar tot een 'drijvende vetlaag' op het afvalwater. Denk hierbij aan haar, vochtige doekjes, vet, maandverband en condooms. Dit vuil wordt de pompen ingezogen en veroorzaakt verstoppingen. Het schoonmaken hiervan is kostbaar en zorgt voor ongewenste arbeidsomstandigheden. Zo ook bij het Rioolgemaal Scheveningen van het Hoogheemraadschap van Delfland. 

Probleem
Om overstorten op het oppervlakte water te voorkomen worden de pompen minimaal eens per kwartaal schoongemaakt en onderhouden. Dit proces kent een hoge CO2 uitstoot, veel geluidsoverlast voor de directe woonomgeving en is bovendien arbeidsintensief, tijdrovend en kostbaar. Twee tot drie dagen lang worden de pompkelders onderhanden genomen door een ploeg met diverse zuig- en spuitauto’s. Tientallen tonnen vuil worden verwijderd en afgevoerd naar afvalverbrandingscentrales. Delfluent Services heeft samen met Rolapac geïnitieerd om hier een slimmer concept voor te ontwikkelen. 

Doel
Een continue verwijdering van de drijflaag om arbeidsintensieve schoonmaakwerkzaamheden aan de ontvangstkelder en pompen te voorkomen. 

De Rolapac
Eén van de medewerkers van Delfluent Services bedacht een concept en heeft dit verder uitgewerkt met Rolapac, een aannemer die al jaren actief is voor Delfluent Services met diverse schoonmaak- en onderhoudsklussen. Na grondige analyse en diverse proefopstellingen is de Rolapac Drijflaagverwijderaar het resultaat.

Rolapac 3D model

De Rolapac bestaat uit zuigmonden die zijn aangesloten op een centrale leiding. Bovenop deze leiding is een op maat gemaakte korf geplaatst waardoor het afvalwater met drijflaagvuil weggezogen kan worden. Tussen de korf en centrale leiding is een speciaal ventiel aangebracht. Deze is geïntegreerd in de centrale besturings- en signaleringsinstallatie van het rioolgemaal en regelt het wegzuigen van de drijflaag. De centrale leiding is voorzien van een spoelwateraansluiting vanaf de pompen, zodat het eventuele achtergebleven vet in de leiding wordt weggespoeld.

Stand van zaken 
Met het vertrouwenwekkende ontwerp is besloten om te testen. Hiertoe is de eerste Rolapac gebouwd en tijdens een schoonmaak in één van de twee de kelders van rioolgemaal Scheveningen geïnstalleerd. De Rolapac heeft een jaar lang continue gedraaid.

 De oude situatie in de ontvangstkelder (boven), de nieuwe situatie (midden) en de installatie (onder)

 Aan het eind van het pilot jaar zijn de kelders schoongemaakt. 40 ton vuil is verwijderd, 70% minder dan het jaar voor de installatie van de Rolapac. In dezelfde periode werd toen 140 ton verwijderd, verdeeld over drie schoonmaakbeurten. De twee ontvangstkelders zijn gezamenlijk schoongemaakt. De impact van de Rolapac wordt voor de enkele kelder derhalve op 85% geschat. Ook zijn er in dit proefjaar geen vuile pompen geweest.

De Rolapac heeft zijn effectiviteit bewezen en geleid tot de volgende voordelen: 

  • Besparing op schoonmaakkosten van het rioolgemaal. 
  • Minder vuil om af te voeren.  Op deze kosten is in een jaar tijd ongeveer € 40.000,- bespaard.
  • Bijdrage aan duurzaamheidslabel van Delfluent Services;  minder voertuigbewegingen en derhalve een lagere C02 uitstoot.
  • Minder last voor omwonenden. 
  • Minder werk in de kelder onder ongewenste arbeidsomstandigheden.

Vervolg
De verworven ervaringen en kennis door deze installatie kan bijdragen aan een duurzamer onderhoud van rioolgemalen. De C02 reductie is significant en de terugverdientijd aantrekkelijk. Daarnaast is de techniek geschikt voor andere gemalen (ook natte pompopstellingen) en andere drijflaag toepassingen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen